Gomes Vieira Reis, César Augusto, UNESP/IGCE, Brasil